Raster

Over de methode

Over de applicaties


Kan Raster ook overweg met cyber security?

Raster is ontworpen om risico’s op verstoring van telecomdiensten te beoordelen. Met Raster kan de fysieke opbouw van telecomdiensten inzichtelijk worden gemaakt, zodat de kwetsbaarheden van alle onderdelen daarin beschouwd kunnen worden. De oorzaken van uitval kunnen natuurlijk zijn (onweer, overstromingen), onbedoelde menselijke acties (bedieningsfouten), of opzettelijke handelingen (sabotage, cyber criminaliteit, hackers).

⤴️ top

Welke vaardigheden heeft een projectleider nodig?

Uitvoeren van een risicoanalyse met Raster is een project waarvoor een geschikte projectleider nodig is.

De projectleider moet over de volgende vaardigheden beschikken:

  • begeleiden van projectbijeenkomsten,
  • ruime ervaring met de Raster methode,
  • voldoende kennis van ICT en telecomtechniek.

Tijdens de projectbijeenkomsten zorgt de projectleider ervoor dat iedere deelnemer voldoende aan het woord is, en dat alle standpunten besproken worden. Waar nodig vraagt de projectleider door, om meningen en schattingen aan te scherpen.

⤴️ top

Wat is de ideale samenstelling van het projectteam?

In het algemeen moet het projectteam een afspiegeling van de organisatie zijn. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk verschillende specialismen in het team vertegenwoordigd zijn. Er moet vrijwel altijd iemand van de automatiseringsafdeling in het team zitten, en iemand met kennis van telecommunicatie. Soms kan dat één persoon zijn. Ook de belangrijkste activiteiten uit de lijnafdelingen moeten vertegenwoordigd zijn. Vaak is iemand uit de staf ook een goede aanvulling: de afdeling strategie, beleid, of het klantcontactcentrum.

Hoe breder de samenstelling van het team, hoe beter de kwaliteit van de risicoanalyses zal zijn.

Een te grote projectgroep kan maken dat projectbijeenkomsten rommelig of langdurig zijn.

Vaak is een aantal van 5 à 10 deelnemers een prettige balans.

⤴️ top

Wanneer is iets vitaal?

Een dienst is vitaal wanneer de gevolgen van niet-beschikbaar zijn onacceptabel zijn. Een technisch onderdeel is vitaal wanneer uitval ervan onacceptabele gevolgen heeft.

De precieze betekenis van “vitaal” zal voor iedere organisatie anders zijn. Dat hangt af van de aard van de werkzaamheden, interne en externe belangen, en meer.

⤴️ top

Ik zie de melding “Waarschuwing! Dit programma is misschien al geopend in een ander venster or tab van de browser.”

De tool kan maar ik één tab tegelijkertijd zijn geopend. De onderliggende gegevensopslag zal gehusseld raken wanneer deze vanuit twee tabs tegelijk wordt bewerkt. Het maakt daarbij niet uit of een of meer browser-vensters gebruikt worden. Zelfs als u in de tweede tab alleen maar kijkt zonder te bewerken, kan er onherstelbare schade aan de projectgegevens ontstaan.

Om toch twee projecten naast elkaar te bewerken, kunt u een tweede webbrowser gebruiken. Bijvoorbeeld Chrome naast Firefox. Bijkomend voordeel: het is dan zelfs mogelijk om hetzelfde project in beide browsers open te hebben.

Soms kan het voorkomen dat u onterecht deze waarschuwing ziet. Bijvoorbeeld wanneer een browser crasht, zonder netjes af te sluiten. Controleer in dat geval of u echt geen andere vensters of tabs open heeft staan met de Raster tool. Daarna kunt u de waarschuwing wegklikken.

⤴️ top

Hoe werken aanpassingen aan een sjabloon?

Sjablonen bevatten standaardinstellingen voor nieuwe diagramcomponenten. Een sjabloon bestaat uit een lijst van kwetsbaarheden: de standaard checklist. Er is een aparte checklist voor apparatuur, en voor draadloze en draadgebonden verbindingen.

Wijzigingen aan bestaande kwetsbaarheden (verwijderen, de naam of het type wijzigen) hebben altijd effect op alle bestaande diagramcomponenten. Als de kwetsbaarheid voorkomt in het sjabloon, wordt de wijziging ook doorgevoerd in het sjabloon.

Wanneer een kwetsbaarheid wordt toegevoegd aan een diagramcomponent, heeft dat alleen effect op die component zelf. Wanneer een kwetsbaarheid wordt toegevoegd aan het sjabloon werkt dat ook onmiddellijk door op alle reeds bestaande componenten van dat type.

Nieuw te tekenen diagramcomponenten gaan van start gaan met de lijst van kwetsbaarheden uit het sjabloon.

⤴️ top

In welke talen zijn de Raster-tools beschikbaar?

De Raster-tools zijn beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Van de Risicotools website kunt u het losstaande programma downloaden in een van beide talen.

In de intranet-versie en de Raster-installatie op deze website wordt de taalkeuze automatisch bepaald, aan de hand van de voorkeursinstellingen van uw webbrowser. Is uw voorkeurstaal anders dan Nederlands of Engels, dan zal de Engelse versie getoond worden.

Hoe pas ik mijn voorkeurstaal aan?

In Firefox: ga naar Voorkeuren, dan naar het Algemeen. Hier kunt u de talen van uw voorkeur kiezen. Indien Nederlands bovenaan staat, wordt de Raster-tool in het Nederlands weergegeven.

In Chrome: ga naar Instellingen, dan naar Talen. In de sectie Talen kunt u de talen van uw voorkeur kiezen. Indien Nederlands bovenaan staat, wordt de Raster-tool in het Nederlands weergegeven.

In Edge: ga naar Instellingen, dan naar het Talen. Indien Nederlands bovenaan staat, wordt de Raster-tool in het Nederlands weergegeven.

Andere webbrowsers hebben soortgelijke mogelijkheden.

Een vertaling toevoegen

Wij willen graag dat Raster zo breed mogelijk toepasbaar is. Vertalingen naar andere talen zijn dus meer dan welkom. Wij hebben echter niet de capaciteit of de talenkennis om zelf voor andere vertalingen te zorgen. Heeft u interesse om bij te dragen? Neem dan contact met ons op.

⤴️ top

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

Uw gegevens zijn gebundeld in projecten. Met het losstaande programma worden projecten alleen lokaal, op uw eigen computer opgeslagen. U kunt projecten natuurlijk ook opslaan op een gedeelde netwerkschijf.

Voor de intranet-versie en de Raster-installatie op deze website is dat anders. Waar project-gegevens zijn opgeslagen, hangt dan af van of het project privé of gedeeld is.

Privé-projecten worden alleen opgeslagen in uw webbrowser. Zijn staan dus niet op de Risicotools website. U kunt alleen met die webbrowser op die computer aan het project werken. Andere personen hebben geen toegang tot uw project.

Gedeelde projecten worden opgeslagen in uw webbrowser en op de intranet-server of Risicotools webserver. Andere personenn kunnen uw project bekijken en bijwerken. U kunt met verschillende webbrowsers en vanaf verschillende computers aan het project werken.

Heeft u meerdere projecten, waarvan enkele privé en andere gedeeld? Dan staan alleen de gegevens van gedeelde projecten op de server; alle gegevens staan bovendien ook in uw webbrowser.

Welke gegevens vallen onder een project?

  • diagrammen van elke dienst (de opmaak van alle componenten en hun verbindingen),
  • de schattingen (frequentie en impact) van alle kwetsbaarheden (inclusief opmerkingen daarbij),
  • de schattingen van gedeelde foutoorzaken,
  • de lijst met standaard-kwetsbaarheden.
  • project-gegevens (projectnaam, datum en tijd van laatste wijziging)
⤴️ top

Hoe maak ik een kopie van een project?

Het kan handig zijn om een project te dupliceren. Bijvoorbeeld om een grote bewerking “uit te proberen” zonder die meteen definitief te maken.

Met het losstaande programma kunt u het project opslaan en dan, met de Verkenner, een kopie maken van het Raster-bestand op uw computer.

Met de intranet-versie of de Raster-installatie op deze website gebruikt u de knop Dupliceren op de Projecten werkbalk. Een kopie van het project verschijnt nu in de projectbibliotheek; de naam wordt aanvuld met een volgnummer, bijvoorbeeld Mijn project (1).

⤴️ top

Hoe maak ik een backup van mijn project?

Het is verstandig om regelmatig uw project op te slaan in een bestand. Bijvoorbeeld voordat u aan een grote verzameling wijzigingen begint, of wanneer een versie door de projectgroep is besproken en goedgekeurd.

Met het losstaande programma kunt u via het Bestand-menu (of met de knop in de Projecten werkbalk) uw project opslaan als een bestand op uw computer.

Met de intranet-versie, of de Raster-installatie op deze website, gebruikt u de Projecten werkbalk. Met de knop Opslaan wordt het huidige project opgeslagen in een bestand op uw computer. Het bestand krijgt de naam “projectnaam datum tijd.raster”, bijvoorbeeld Mijn project 20220912 14:33 15.raster. Zo worden de vorige backup-bestanden nooit overschreven.

⤴️ top

Zijn mijn gegevens veilig opgeslagen?

Met de Raster methode brengt u uw telecommunicatie-infrastructuur in kaart. Ook beschrijft u de uitvalrisico’s van de technische componenten. Beide zijn bedrijfsvertrouwelijk, en mogen niet in verkeerde handen vallen.

Met het losstaande programma blijven al deze gegevens op uw eigen computer.

Als Raster op uw intranet is geïnstalleerd, blijven de gegevens binnen uw eigen organisatie. De beheerder van uw intranet kan bovendien de toegang tot de informatie verder inperken tot bepaalde medewerkers.

De Raster-tool op deze website is publiekelijk toegankelijk, maar dat betekent niet dat uw informatie voor anderen in te zien is.

Er zijn twee manieren om uw informatie af te schermen.

  1. Markeer uw project als privé. Dit is de standaard-instelling voor nieuwe projecten. Privé-projecten worden niet opgeslagen op de server, maar alleen in uw eigen webbrowser. U kunt de informatie dus alleen bekijken en wijzigen vanuit uw eigen webbrowser, op uw eigen computer.
  2. Verzoek een afgeschermde omgeving waarin u projecten kunt opslaan op de server. Deze eigen omgeving is beveiligd met een wachtwoord. Binnen deze omgeving kunt u meerdere afgeschermde projecten aanmaken. Het voordeel is dat u deze projecten met meerdere personen kunt bekijken en bijwerken, ongeacht op welke computer u werkt.

Uw gegevens zijn voor anderen in te zien wanneer u de Raster-tool op deze website gebruikt en u bewust uw project markeert als Gedeeld.

De verbinding van uw webbrowser naar de server is versleuteld; de website gebruikt https.

⤴️ top