Andere hulpmiddelen

Kunstmatige intelligentie

Net als iedere technologische innovatie biedt kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) zowel kansen als risico's. De volgende documenten en handleidingen kunnen behulpzaam zijn om die risico's te beperken.

  • Artificial Intelliogence Impact Assessment: Het maatschappelijk debat rondom AI heeft zich snel ontwikkeld. Naast de potentiële voordelen van AI, is er daarbij snelgroeiende aandacht voor bedreigingen en risico’s (transparantie, privacy, autonomie, cybersecurity et cetera) die om een zorgvuldige benadering vragen. Voorbeelden uit het recente verleden (slimme meters, ov-chipkaart) laten zien dat de invoering van IT-toepassingen niet ongevoelig is voor het juridische en ethische debat. Dat geldt ook bij de toepassing van AI. Het vooraf in beeld brengen en adresseren van de impact van AI draagt bij aan een soepele en verantwoorde introductie van AI in de samenleving.

    Wat zijn de relevante juridische en ethische vragen voor onze organisatie als wij besluiten AI in te zetten?

    De AIIA helpt bij het beantwoorden van deze vraag en vormt uw gids op weg naar het vinden van het juiste normenkader en het maken van de relevante afwegingen.

  • Voor een laagdrempelige introductie in kunstmatige intelligentie is er de Nationale AI cursus. De cursus besteed aandacht aan de kansen en uitdagingen rond AI.

Telekwetsbaarheid

De Rijksdienst Digitale Infrastructuur helpt organisaties zich bewust te zijn van de risico's van uitval of verstoring van telecommunicatie en andere digitale diensten.

  • De Quickscan digitale continuïteit is een goed startpunt. Na het invullen weet u hoe goed uw organisatie is voorbereid op uitval van telecom en IT en ontvangt u direct advies.
  • De Dienst biedt meerdere hulpmiddelen aan, via hun website.