Raster applicaties

20 oktober 2019, versie 3.0.0

Dit is een grote update. Project-bestanden uit alle voorgaande versies kunnen in versie 3 gebruikt worden, maar projecten die in versie 3 zijn bewerkt kunnen niet meer in oudere versies worden bewerkt. Toch raden wij iedereen aan om te upgraden naar deze nieuwe versie, omdat het nieuwe functies en probleemoplossingen bevat.

 • Namen van componenten zijn hoofdletter-ongevoelig. Dat betekent dat "interne kabel" en "Interne Kabel" nu dezelfde naam deken, en dus een componentsoort vormen. Bij het upgraden van oudere projectversies worden mogelijke compatibiliteitsproblemen automatisch opgelost; u krijgt een waarschuwing indien uw project is aangepast.
 • De werking van component-sjablonen is veranderd. De kwetsbaarheden in een checklistvenster worden nu automatisch toegepast op alle componenten van dat type. Als u in een checklistvenster kwetsbaarheden toevoegt of verwijdert, gebeurt dat nu ook op alle bestaande componenten. Omgekeerd geldt ook dat als u in een kwetsbaarhedenvenster van een component een van de kwetsbaarheden hernoemd, die aanpassing ook wordt doorgevoerd op alle andere componenten en op het sjabloon. Voorheen bepaalde het checklistvenster alleen de begin-waarden van kwetsbaarheden van nieuwe componenten.
 • Het scherm voor gedeelde foutoorzaken is nu gesplitst. De componenten en clusters van de geselecteerde kwetsbaarheid staan nu aan de rechterzijde. Dat geeft meer werkruimte, en de schuifbalken zijn makkelijker te gebruiken.
 • De zoekresultaten in het venster "Vind componenten" zijn verbeterd. Klik een van de zoekresultaten aan, en de applicatie springt naar het bijbehorende diagram, en markeert de plaats van de component in het diagram met een kader.
 • Er is een extra label toegevoegd, voor projecten waarin veel labels gebruikt worden.
 • Intranet-versie: de optie om de visuele stijl aan te passen is verwijderd.
 • Het analyse-gereedschap "Enkele fouten per niveau" heet nu "Beoordelingen per niveau", en bevat nu alle beoordelingen van frequentie en impact: die van enkele fouten en van gedeelde fouten.
 • Update van gebruikte software-bibliotheken, en diverse kleinere verbeteringen en foutoplossingen.

27 november 2018, versie 2.2.1

Deze kleine update bevat alleen verbeteringen voor de intranet versie.

 • Probleem verholpen met het samenvoegen van projecten.
 • Wijzigingen in de details van projecten werden niet altijd bewaard op de intranet server.
 • Plaatsing van popup-vensters verbeterd.

21 mei 2018, versie 2.2.0

 • De handleiding (versie 2.1) is uitgebreid met adviezen over het gebruik van de methode en de applicaties.
 • Het Hulp-scherm bevat en rekenhulp voor het maken van frequentie-schattingen.
 • Suggesties voor de impact bij clusters. De impact van de kwetsbaarheid-cluster zou minstens zo ernstig moeten zijn als van de meest ernstige component in dat cluster. Bijvoorbeeld, als verstoring van één component al impact Hoog heeft, dan kan verstoring van die component samen met andere componenten niet dalen naar Matig.
 • Het Analyse-scherm van enkele fouten laat nu ook een histogram zien.
 • Diverse sneltoetsen toegevoegd (paragraaf 8.7 in de handleiding).
 • Keuzeopties zijn vervangen door knoppen.
 • Onderliggende bibliotheken zijn bijgewerkt naar de meest recente versies.
 • Diverse kleinere verbeteringen en foutoplossingen.
 • In het losstaande programma is hardwareacceleratie standaard uitgeschakeld, voor maximale compatibiliteit. Deze optie kan nu in het bestand met voorkeuren worden aangezet.
  • voor MacOS: Library/Application Support/Raster/prefs.json
  • voor Windows: c:\Users\gebruikersname\AppData\Roaming\Raster\prefs.json

10 februari 2018, versie 2.1.0

 • Melding van nieuwe versies. Het losstaande programma controleert dagelijks bij deze website of een nieuwere versie beschikbaar is.
 • Gebruiksproblemen verholpen met het verbinden van componenten. Het is nu makkelijk om in de diagrammen verbindingen te leggen tussen componenten.
 • Bewaking van type-afhankelijke beperkingen bij het verbinden van componenten. Een kabel kan bijvoorbeeld maximaal twee verbindingen hebben. Deze beperkingen worden nu door de applicatie gecontroleerd.
 • Meer controles bij het openen van projecten. Bij het openen of importeren van een project-bestand wordt nu een uitvoerige controle gedaan, om eventuele fouten vroegtijdig op te sporen.
 • Diverse kleinere verbeteringen en foutoplossingen.

30 januari 2018, update 2.0.1
Deze versie verhelpt een fout die kan leiden tot gegevensverlies. De fout treedt alleen op wanneer een kwetsbaarheid wordt toegevoegd aan een soort die als Uniek is gemarkeerd.

November 2017
Versie 2.0 is een grote wijziging: er is nu een losstaand programma voor MacOS en Windows, naast de al bestaande intranet versie. De losstaande programma's bewerken lokale projectbestanden, en ondersteunen niet het on-line samenwerken aan projecten.

 • Verbeterde controle wanneer de applicaties in twee tabs van dezelfde web-browser wordt gebruikt. Er verschijnt nu een waarschuwing, om dataverlies tegen te gaan.
 • De boomstructuur gedeelde foutoorzaken wordt nu met lijnen verduidelijkt.
 • Extra controles bij het importeren van projecten.
 • De projectnaam staat nu in de titelbalk van de webpagina.
 • Diverse kleinere verbeteringen en foutoplossingen.

Juli 2015
Diverse verbeteringen aan het beheren van clusters. In projecten met veel componenten wordt het indelen van cluster hierdoor vereenvoudigd.

 • Componenten kunnen worden geselecteerd, en gezamenlijk worden versleept naar een sub-cluster.
 • Clusters en componenten hebben nu een popup-menu. Gebruik het menu om componenten te verplaatsen, of om clusters te maken of te verwijderen.
 • Clusters kunnen worden in- en uitgeklapt.
 • Het zoek-scherm vindt nu ook de volgletters ('suffix') van soorten, en toont deze in de zoekresultaten.

Juni 2015

 • Op het Diagrammen-scherm en het Enkele Fouten-scherm kunnen de dienst-tabbladen onderaan de pagina nu versleept worden om ze in de gewenste volgorde te plaatsen.
 • De optie is verwijderd om in het Diagrammen-scherm componenten vrij te bewegen. Componenten lijnen zich nu altijd uit op vaste posities.
 • Wanneer de pagina wordt herladen, blijft het huidige dienst-tabblad behouden. Dit vergemakkelijkt het gelijktijdig samenwerken aan projecten.
 • Diverse kleinere verbeteringen en foutoplossingen.

Mei 2015

 • Als er op de server meerdere besloten werkgroepen zijn aangemaakt, laat de projectenlijst in de Bibliotheek nu alleen de projecten binnen de huidige werkgroep zien.
 • Verbindingen tussen componenten kunnen worden verwijderd met een enkele klik op het (x) symbool. Voorheen was een dubbele klik nodig.
 • Verbeteringen voor Microsoft Internet Explorer.

Februari 2015

 • Diverse kleinere verbeteringen en foutoplossingen.

December 2015
Deze versie bevat voornamelijk verbeteringen voor werken met soort-componenten.

 • Het tabblad Groslijst is toegevoegd aan het Analyse-scherm.
 • De naam van de soort kan nu in één keer voor alle componenten gewijzigd worden.
 • De suffix kan nu zelf gekozen worden, in plaats van de standaard volgletter 'a', 'b', 'c', etc.

Versie van 2014 en eerder waren interne test-versies, die niet geschikt waren voor algemeen gebruik.