Raster

Raster is een methodiek voor risicoanalyse van telecommunicatie-diensten. Met Raster krijgt een organisatie inzichtelijk hoe de telecommunicatie fysiek is opgebouwd, en waar de grootste uitvalrisico's liggen. De uitkomst van Raster is een lijst met actiepunten: aanbevelingen voor het verminderen van de top-tien grootste risico's.

Voor de volledige beschrijving, download de handleiding van deze pagina, of bekijk de documentatie hier.

Raster software
Er zijn twee gratis applicaties beschikbaar. De eerste applicatie is een losstaand programma voor MacOS of Windows om Raster projectbestanden te bewerken die op een lokale of netwerkschijf zijn opgeslagen. De tweede applicatie is web-gebaseerd. Deze moet geïnstalleerd worden op een intranet-server en maakt het mogelijk om gedeelde projecten te benaderen met een webbrowser via het kantoornetwerk. Voor beide applicaties bevat een project de volledige risicobeoordeling voor een organisatie. Een project zal normaalgesproken meerdere telecommunicatie­diensten bevatten. Met kleine verschillen werkt u met beide applicaties op dezelfde manier.

Wat is nieuw?
Versie 3.0 is nu beschikbaar! Dit is een grote update, die een nieuwe bestandsindeling gebruikt. Projecten die met versie 3 zijn bewerkt, kunnen niet meer met voorgaande versies worden geopend. De belangrijkste vernieuwingen:

  • component-namen zijn niet meer hoofdletter-gevoelig,
  • de betekenis en gebruik van component-sjablonen is geheel aangepast en verbeterd,
  • zoekresultaten zijn nu aanklikbaar en laten zien waar die component in het diagram voorkomt,
  • en vele andere grotere en kleinere aanpassingen.

Er is een volledig overzicht van de verschillen tussen de versies. Alleen de meest recente versies zijn te downloaden.

Geplande functies
Voor de volgende release wordt gewerkt aan een aantal belangrijke verbeteringen:
  • Icoon-verzamelingen: kies uit meerdere vormgevingen in plaats van de standaard symbolen voor kabels, draadloze verbindingen en andere componenten;
  • Sjablonen: start een project met voorgedefinieerde checklisten, diensten en componenten.
  • Ongedaan maken: maak recente bewerkingen eenvoudig ongedaan, of voer ze opnieuw uit.
  • Samenwerken: gelijktijdige bewerkingen op hetzelfde project in de intranet-versie worden sneller en robuuster.
Andere wensen? Laat het ons weten via de Contact pagina.

Losstaand programma

Het Raster programma is beschikbaar voor MacOS en voor Windows, in een Nederlandstalige en een Engelstalige versie.

MacOS, versie 3.0.0 Nederlands English
Schijfkopie:

Om het programma te installeren op een Mac: open de schijfkopie en sleep Raster naar de Programma's map.

Windows, versie 3.0.0 Nederlands English
Automatische installatie:
Handmatige installatie:
ZIP bestand:

Er zijn verschillende manieren om het programma te installeren onder Windows. Het is sterk aanbevolen om de Automatische installatie te laten uitvoeren. Hiervoor zijn wel beheersrechten vereist; deze installatie is daarom niet altijd mogelijk. Gebruik de Handmatige installatie om de map met Raster ergens op de lokale computer uit te pakken; hiervoor zijn geen beheersrechten nodig. Na de handmatige installatie is het nodig om de Raster applicatie te associëren met Raster-projectbestanden. Om dat te doen, klikt u met de rechter muisknop op een projectbestand en kiest 'Openen met...' uit het menu. Navigeer dan naar de lokatie waar de Raster bestanden zijn uitgepakt. Het ZIP bestand bevat dezelfde bestanden als Handmatige installatie.

Intranet versie

Om de intranet versie te installeren heeft u een webserver nodig die PHP ondersteunt. De intranet versie is ook op deze website beschikbaar, via de "Raster Tool" knop bovenaan de pagina.

Intranet, versie 3.0.0
tar.gz bestand:

Plaats alle bestanden in een map die voor de webserver toegankelijk is. De webserver heeft alleen lees-rechten nodig op alle bestanden; op de map 'public_group/SharedProjects' zijn ook schrijf-rechten nodig.

Om een afgeschermde omgeving voor projecten te maken, moet de map 'public_group' gedupliceerd worden onder een nieuwe naam, met beperkte toegangsrechten. Een voorbeeld '.htaccess' bestand is daarvoor meegeleverd. Zie de handleiding van uw webserver for nadere informatie.

De applicatie is daarna toegankelijk via de URL http://uwwebserver/pad/. Afgeschermde delen zijn beschikbaar via http://uwwebserver/pad/UWGROEPNAAM/. Het gebruik van https is aan te raden.

Broncode

De volledige Raster broncode is beschikbaar onder de GNU General Public License Versie 2, en is te downloaden vanaf https://github.com/EelcoV/RasterTool. Op GitHub staat altijd de meest recente versie van de Raster-tool met de meest recente aanpassingen. Deze bèta-versie kan wijzigingen bevatten die nog niet voldoende getest zijn.