Kort overzicht

 

Frequentie

Klasse

Waarde

Symbool

Hoog

Eens in de 5 jaar. Bij 100 identieke componenten zullen er elke maand 1 of 2 incidenten plaatsvinden.

H

Matig

Eens in de 50 jaar. Bij 100 identieke componenten zullen er elk jaar 2 incidenten plaatsvinden.

M

Laag

Eens in de 500 jaar. Bij 100 identieke componenten zal er eens in de 5 jaar een incident plaatsvinden.

L

Extreem hoog

Normale gang van zaken. Zeer vaak.

V

Extreem laag

Zeer zeldzaam, maar niet fysiek onmogelijk.

U

Tegenstrijdig

Gebrek aan consensus.

A

Onbekend

Gebrek aan kennis of informatie is.

X

Nog niet geanalyseerd

Standaardinstelling. Er is nog geen beoordeling gedaan.

Impact

Klasse

Waarde

Symbool

Hoog

Gedeeltelijk onbeschikbaar, indien niet te repareren.

Totale onbeschikbaarheid, indien het langdurig is.

H

Matig

Gedeeltelijk onbeschikbaar, indien te repareren (op de korte of lange termijn).

Totale onbeschikbaarheid, indien van korte duur.

M

Laag

Waarneembare achteruitgang, te repareren (op de korte of lange termijn) of niet te repareren.

L

Extreem hoog

Zeer langdurende of niet te repareren onbeschikbaarheid.

V

Extreem laag

Geen waarneembare gevolgen, of geen getroffen actoren.

U

Tegenstrijdig

Gebrek aan consensus.

A

Onbekend

Gebrek aan kennis of informatie is.

X

Nog niet geanalyseerd

Standaardinstelling. Er is nog geen beoordeling gedaan.

 

Kwetsbaarheidsniveaus

Nog niet geanalyseerd, een beoordeling heeft nog niet plaatsgevonden (wit)
Tegenstrijdig (ambigu), de meningen van de analisten zijn verdeeld (paars)
Extreem (‘very’) groot, een extreem risico (felrood)
Hoog (rood)
Matig (geel-oranje)
Laag (groen-geel)
Onbekend, vanwege een gebrek aan kennis (lichtblauw).
Extreem (‘u ltra’) laag, het risico is verwaarloosbaar of afwezig (felgroen).

 

Overzicht van de Raster methode

Stap 1 — Opstarten en voorbereiding hoofdstuk 3, pag 11

1.

Identificeer telecommunicatiediensten

2.

Identificeer actoren

3.

Beschrijf rampscenario's

4.

Maak een rapport over Stap 1

5.

Krijg toestemming van de sponsor

Stap 2 — Analyse enkele foutoorzaken hoofdstuk 4, pag 15

1.

Maak een update van de checklist met kwetsbaarheden

2.

Teken de eerste versie van de diagrammen

3.

Analyseer kwetsbaarheden van componenten

4.

Werk onverkende verbindingen uit

5.

Review

Stap 3 — Analyse van gedeelde foutoorzaken hoofdstuk 5, pag 25

1.

Maak clusters

2.

Analyseer elk cluster

3.

Werk onverkende verbindingen uit

4.

Review

Stap 4 — Risico-evaluatie hoofdstuk 6, pag 29

1.

Stel een groslijst vast

2.

Breng de groslijst terug tot een shortlist

3.

Doe aanbevelingen voor behandeling

4.

Beoordeel maatschappelijke risicofactoren

5.

Stel eindrapport opt

 

Voorbeeld opbouw van het eindrapport

1.

Managementsamenvatting van het eindrapport.

2.

Over de doelorganisatie (interne reikwijdte):

a)

Positie binnen het bredere kader van belanghebbenden.

b)

Taken.

c)

Verantwoordelijkheden.

d)

Gebruikte telecommunicatiediensten, omschrijving van rol en doel.

3.

Over de externe omgeving van de doelorganisatie (externe reikwijdte):

a)

Rampscenario‘s.

b)

Externe partijen waarmee de actoren zouden kunnen communiceren.

4.

Rollen en belanghebbenden.

5.

Telecommunicatiediagrammen

a)

Diagram met toelichting (een voor elke telecomdienst)

b)

Shortlist risico's (enkele en gedeelde foutoorzaken)

6.

Shortlist risico's, met per risico:

a)

Omschrijving

b)

Relevante maatschappelijke risicofactoren

c)

Verantwoording voor de gekozen prioriteit, onzekerheden, en grenzen aan kennis

d)

Voorgestelde tegenmaatregelen

7.

Conclusies and aanbevelingen

Bijlagen:

8.

Verklarende woordenlijst

9.

Overzicht van enkele foutoorzaken

10.

Overzicht van gedeelde foutoorzaken