13 Technische aspecten

Wat technische informatie ‘achter de schermen’.

De intranet applicatie is ontwikkeld voor recente versies van Firefox, Google Chrome, Safari, en Internet Explorer. Het werkt in alle web-browsers identiek, met minimale verschillen.

De applicatie gebruikt automatisch de voorkeurstaal zoals die in uw web-browser is ingesteld. Op dit moment worden alleen Nederlands en Engels (de standaard­instelling) ondersteund. Stel de taalvoorkeur in in uw web-browser om te kiezen welke taal de intranet applicatie gebruikt.

Het is niet mogelijk om Raster te gebruiken in meerdere tabbladen of vensters van dezelfde web-browser. Als Raster in meer dan een browser-venster of -tab actief is, dan zullen uw projectgegevens beschadigd raken en zult u waarschijnlijk al uw werk kwijtraken. De applicatie waarschuwt wanneer het mogelijk in een andere tab al gebruikt wordt.

In zeldzame gevallen kunt u deze waarschuwing zien terwijl Raster toch nergens anders actief is. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de web-browser crashte en niet in staat was om netjes af te sluiten. Als dat voorkomt, verzeker u er dan van dat Raster nergens anders actief is voordat u verder gaat.

Het is wel mogelijk om Raster te gebruiken in twee aparte web-browsers op dezelfde computer. Bijvoorbeeld in Firefox en Chrome. Als het project niet privé is maar gedeeld (zie sectie 8.2), dan is het mogelijk om gelijktijdig aan hetzelfde project te werken. Gedeelde projecten kunnen ook gelijktijdig bekeken en bewerkt worden vanaf twee computers.

Onderstaande tabel beschrijft hoe de Raster applicatie het kwetsbaarheidsniveau bepaalt op basis van Frequentie en Impact klassen.

In de tabel is te zien dat het binnenste deel voor Frequentie en Impact L, M, en H overeenkomt met ver­wachte schade, ondanks dat Frequentie en Impact niet volledig numeriek zijn. Deze drie klassen ver­tegenwoordigen ge­ma­tig­de waarden, waar­voor de ‘kans maal impact’ benadering geschikt is.

Als de Impact extreem hoog (V) is, dan maakt het niet uit wat de waarschijnlijkheid is, omdat het risico bij elke waarschijnlijkheid onacceptabel is. Als de Frequentie extreem hoog is (als het bijna zeker is), dan is het vrijwel zeker dat schade zal optreden. Het is daarom noodzakelijk om tegenmaatregelen te nemen. Ook in dit geval is het risico dus onacceptabel.

Als de Impact extreem laag is (bijna afwezig, symbool U), dan maakt het weinig uit of een incident optreedt; het risico zal als extreem klein worden ervaren. Dezelfde afweging geldt voor risico's waarin de Frequentie extreem klein is.

Deze afwegingen zijn tegenstrijdig wanneer een van Frequentie of Impact V is en de ander U. Daarvoor bestaat echter de klasse Tegenstrijdig, symbool A.

Als de Frequentie of Impact onbekend is, dan is ook de combinatie ervan niet bekend. We willen echter altijd bijhouden of waarden als Tegenstrijdig waren gemarkeerd, omdat die informatie relevant is voor beslissingnemers. Als een waarde niet-beoordeeld is (het min-teken in de tabel), dan is het resultaat ook niet te beoordelen. De waarde Onbekend kan daarvoor niet gehanteerd worden, omdat de onbekend waarde Tegenstrijdig (A) zou kunnen zijn.

Het kwetsbaarheidsniveau voor een component wordt berekend door het ‘maximum’ te nemen van de niveaus van de afzonderlijke kwetsbaarheden op die component. De volgorde van laagste naar hoogste waren is:

(laagste) – U L M H X A V (hoogste)

Het symbool – geeft hier het niveau ‘nog niet beoordeeld’ weer.