12 Analysescherm

Bekijk rapportages en hulp bij de risico-evaluatie van het project.

Het analysescherm toont een aantal rapportages, enkele daarvan interactief, die nuttig zijn bij het opstellen van de groslijst en shortlist in de Risico-evaluatie stap. Tabbladen aan de onderkant van het scherm bieden toegang tot de verschillende hulpmiddelen en rapporten.

Deze tabel toont een samenvatting van alle kwetsbaarheden tegen alle enkele en gedeelde foutoorzaken. Het helpt om de meest kritieke componenten snel zichtbaar te maken.

De tabel is interactief. U kunt:

 

 

een kwetsbaarheid uitzonderen, door erop te klikken. Het vierkant wordt wit met een rode rand om de status aan te geven. Als het uitzonderen van deze kwetsbaarheid ertoe leidt dat het totale kwetsbaarheidsniveau verandert, dan verschijnt de indicatie ‘verlaagd’ aan de rechterzijde van de rij.

een uitgezonderde kwetsbaarheid weer opnemen, door erop te klikken.

alle uitgezonderde kwetsbaarheden weer opnemen, met de knop ‘Wis uitzonderingen’

alle snelle verbeteringen uitzonderen, met de knop ‘laat Snelle Verbeteringen zien’.

Snelle verbeteringen zijn kwetsbaarheden die het totale kwetsbaarheidsniveau bepalen. Die kwetsbaarheid verkleinen betekent dat meteen het totale kwets­baar­heidsniveau daalt. Snelle verbeteringen zijn daarom een nuttige prioriteit voor beheersmaatregelen (‘laaghangend fruit’).

Deze tabellen tonen een overzicht van alle schattingen. De Frequen­tie tabel laat zien hoe vaak iedere frequentie-klasse is toegekend in een enkele of gedeelde fout­oorzaak, en de totalen per klasse en component-type (in getallen en visueel). De Impact tabel doet hetzelfde voor impact­beoor­delingen. De laatste tabel laat de gecombineerde kwetsbaar­heidsniveaus zien. Alle tabellen zijn ter informatie.

Deze tabellen tonen het aantal keren dat ieder type component voorkomt in iedere dienst, en voor het project als geheel. Ze zijn slechts ter informatie.

Twee overzichten helpen om te bepalen hoe bruikbaar elke checklist was, en welke kwetsbaarheden zijn toegevoegd tijdens de stap van Enkele Foutoorzaken.

Verwijderde kwetsbaarheden: toont alle kwetsbaarheden die in een checklist voor­komen maar die voor een component zijn verwijderd. Paragraaf 4.3.1 waarschuwt ervoor dat kwetsbaarheden alleen mogen worden verwijderd als ze fysiek onmogelijk zijn. Deze rapportage helpt om dat te controleren.

Eigen kwetsbaarheden: toont alle kwetsbaarheden die bij een component voor­komen, maar die niet in een checklist staan. Dit is ter informatie.

Het tabblad Groslijst selecteert alle enkele en gedeelde kwetsbaarheden boven een gekozen niveau. Dit kan de basis vormen voor een eerste versie van de groslijst in Stap 4 (zie 6.1). Vaak kan de lijst met alle Hoge kwetsbaarheden, samen met alle kwetsbaarheden die als Onbekend en Tegenstrijdig zijn beoordeeld, gebruikt worden als groslijst.