10 Enkele foutenscherm

Beoordeel enkele foutoorzaken van componenten.

In het ‘Enkele fouten’ scherm kunt u kwetsbaarheden beoordelen die één enkele component raken. Dit biedt soortgelijke mogelijkheden als het venster met kwetsbaarheidsbeoordelingen in het diagrammenscherm, maar toont de beoordelingen van meer dan een component.

Het enkele foutenscherm is, net als het diagrammenscherm, verdeeld in meerdere tabbladen, een voor elke dienst. U kunt:

de beoordelingen van kwetsbaarheden bekijken van alle componenten in een dienst, door de tab aan te klikken.

De volledige naam van een dienst bekijken (de naam wordt afgebroken bij de sluit-knop), door met de muis boven de tab te zweven.

Een dienst verwijderen, door op de sluitknop te klikken. Het is niet mogelijk om de laatste dienst van een project te verwijderen. Probeert u dat toch, dan zal het werkblad kort opflitsen.

Een dienst toevoegen aan het huidige project, door de plus-knop te gebruiken.

Een dienst hernoemen, door de dubbelklikken op de naam. Er verschijnt een venster waarin u de nieuwe naam kunt opgeven. Sluit af met de Enter toets of klik op de ‘Wijzig naam’ knop. Annuleer met de ‘Annuleer’ knop of de Escape toets.

de diensten herschikken, door de tabs in de gewenste volgorde te slepen.

Elke component of componentsoort in de geselecteerde dienst wordt getoond met behulp van een inklapbare kop.

Met de kop kunt u:

zien wat de de kwetsbaarheid, de naam van de component, het type en in geval van een componentsoort het aantal leden is

zien of de beoordeling van kwetsbaarheden al afgemaakt is is. De indicatie ‘Onvolledig’ verschijnt als een van de kwetsbaarheidsbeoordelingen voor de component of soort nog niet klaar is. Een beoordeling is klaar als zowel de Frequentie als de Impact een andere waarde dan ‘–‘ hebben.

zien wat het totale kwetsbaarheidsniveau is, met het gekleurde embleem aan de rechter zijde van de kop. Zweef met de muis boven het embleem om een korte toelichting te zien.

de beoordeling van kwetsbaarheden openen, door te klikken op de kop van een ingeklapte kwetsbaarheidsbeoordeling.

de beoordeling van kwetsbaarheden sluiten, door te klikken op de kop van een geopende kwetsbaarheidsbeoordeling.

alle kwetsbaarheidsbeoordelingen gelijktijdig openen of sluiten met ‘Alles inklappen’ en ‘Alles uitklappen’ bovenaan het scherm.

Als een kop is uit­geklapt (geopend) dan wordt de beoor­deling van alle kwets­baar­heden zichtbaar. In dit ge­deel­te kunt u:

een kwetsbaarheid hernoemen, door de naam aan te klikken (toets Enter/klik buiten het veld om te bevestigen, toets Escape om te annuleren).

zien wat de beschrijving van de kwetsbaarheid is, door met de muis boven de naam te zweven.

opmerkingen toevoegen of aanpassen.

aanpassen wat de volgorde van kwetsbaarheden is, door ze in de gewenste volgorde te slepen.

aanpassen wat de Frequentie of Impact is. Klik om het lijstje met opties op te roepen. Klik op de gewenste keuze, of toets de letter ervan in.

een kwetsbaarheid verwijderen, door op de min-knop aan de rechterkant te klikken. Zie de waarschuwing in sectie 4.3.1 over het verwijderen van kwetsbaarheden.

een kwetsbaarheid toevoegen, met de ‘+ Voeg kwetsbaarheid toe’ knop.

alle kwetsbaarheden en hun beoordelingen naar het klembord kopiëren, met de ‘Kopieer’ knop.

gekopieerde kwetsbaarheidsbeoordelingen invoegen met de knop ‘Plak’.

 

Wees voorzichtig met plakken van kwetsbaarheidsbeoordelingen; deze drie regels worden gehanteerd:

1.

Kwetsbaarheden die zowel op het klembord als in de bestemming voorkomen (met dezelfde naam) worden gecombineerd.

2.

Bij combineren, als de Frequentie of Impact zowel op het klembord als in de bestemming voorkomt, wordt de slechtste waarde gebruikt.

3.

Kwetsbaarheden die voorkomen op het klembord maar niet in de bestemming zullen daar worden toegevoegd.